facebookfacebookLogin

Forretningsbetingelser

1. Køb hos Alberto K/S

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Alberto K/S, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Alberto K/S. Alberto K/S opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

 

2. Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for: • valutaændringer • force majeure • leveringssvigt • afgiftsændringer • udsolgte varer og trykfejl

 

3. Salg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

 

4. Levering

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Alberto K/S's grossister og leverandører.

 

5. Afbestillinger

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 15 samme dag, som bestillingen er foretaget. Er pakken ikke blevet afbestilt inden kl. 15 samme dag og er pakken blevet afsendt af Alberto K/S, dækker kunden forsendelsesomkostningen.

 

6. Betaling

De mulige betalingsmåder er: • Dankort • Visa • Visa / Dankort • Visa Electron • MasterCard • JCB • Maestro

 

7. Reklamationsret
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Alberto K/S efter købelovens regler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted, såfremt Prohave bærer risikoen for manglen efter købelovens regler. Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

 

8. Anvendelse af reklamationsretten
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Alberto K/S inden rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Alberto K/S’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Alberto K/S.

 

10. Forsvarlig returnering
Alle produkter, der returneres til Alberto K/S, skal være forsvarligt indpakket. Alberto K/S anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Alberto K/S. Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

 

11. Fortrolighedspolitik
Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

 

12. Er De i tvivl
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Alberto K/S, at De retter henvendelse til mail@alberto.dk eller på telefon 71 99 30 33.

 

13. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation. • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode • Alberto K/S forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

 

14.Fortrydelsesret
Den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret 1. Den 14 dages fortrydelsesret I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris. Fortrydelsesretten gælder ikke på køb af billetter eller bord-pakker (til en bestemt dato). For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen. Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Alberto K/S ud fra en mulig salgsværdi. Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Alberto K/S, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløbsvarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren. Alberto K/S returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

 

15. Sådan returnerer du varen

Der er to måder hvorpå De kan returnere varen på:

 

• De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.

I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Alberto K/S.

 

• De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Alberto K/S.

I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos AlbertoK/S.

 

Returadressen er følgende: Alberto K/S Østergade 18 7500 Holstebro Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Alberto K/S. Beløbet returneres ved bankoverførsel - HUSK at vedlægge kontonummer beløbet ønskes overført til. Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning. Alberto K/S anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Alberto K/S. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Alberto K/S.